O společnosti Fotogalerie Kontakt
Projekce, výroba, prodej, náhradní díly, opravy a servis elektropohonů a motorů do 1000kW
Měniče Stejnosměrné Vřetenové měniče

Regulátor DC WAVE-R


DC WAVE -R je čtyř-kvadrantový regulátor určený pro řízení stejnosměrných motorů, jsou schopny uspokojit různé průmyslové aplikace, vyžadující použití stejnosměrných motorů.

Napětí a kmitočet

  • Všechny regulátory mohou být dodávány s fixním napájením buzením motoru, nebo v aplikacích, kde je požadována přesnější regulace proudu v buzení motoru mohou být měniče dodávány s proměnným napájením buzení motoru.
  • v regulátorech DC WAVE - R je regulační obvod typu dvojité otáčkové a proudové smyčky. Takový systém zaručuje bezpečný provoz.
  • digitální vstupy a výstupy jsou opticky izolovány, analogové vstupy a výstupy jsou chráněny vhodnou ochranou před zkratem proti kostře.
  • komunikace RS485, ProfiBus, CanBus.

Přídavný modul pro hlášení provozních stavů

Pro úplnou kompatibilitu měniče DC WAVE-R s měničem Formic - V
  • Použití přídavného modulu
  • Hlášení nulových otáček (duplicitně s měničem, ale přesnější a nastavitelný)
  • Hlášení neshody za daných a skutečných otáček (nastavitelné)
  • Hlášení nastavené úrovně otáček
  • Hlášení proudu kotvy, pokud je větší než nastavený (nastavitelné)Buzení měniče

Pevné Buzení

Struktura obvodu má mimo můstkový usměrňovač jeden proudový transformátor pro měření dodávaného proudu.
  Velikost 0 Velikost 1 Velikost 2
Napájecí napětí 260V 50/60Hz 380V 50/60 Hz
Jmenovitý proud 5A 12A 24A
Počet závitů 5 2 1
Model desky 52180 52150


Variabilní Buzení

Používá se k regulaci proudu buzení motoru. Tento obvod dovoluje prostřednictvím trimrů nastavení hodnoty jmenovitého proudu, hodnoty minimálního proudu a jmenovitého napětí kotvy, jako u pevného buzení je prostřednictvím kabelu spojený s měničem.
  Velikost 0 Velikost 1  Velikost 2 Velikost 3
Napájecí napětí 260V 50/60Hz 380V 50/60Hz
Jmenovitý proud 2A 5A 12A 36A
Počet závitů 3A 6,5A 15A  
Model desky 52140 + 52130 52140 +52190
Technická data
Napájecí napětí výkonové části
(trojfázové):
220 - 240 V -15% +10% 50 - 60 Hz
380 - 440 V -15% +10% 50 - 60 Hz
500 - 540 V -15% +10% 50 - 60 Hz
Napájení regulátoru
(jednofázové):
110 - 115 V -15% +10% 50 - 60 Hz
220 - 330 V -15% +10% 50 - 60 Hz
Jednotky buzení: - 12A s moduly vestavěnými v měniči velikost 01 - 06
- 24A s moduly vestavěnými v měniči velikosti 07 - 14
- 45A externí budící moduly
Ventilace: - přirozená pro měniče velikosti 01,02
- interní ventilační jednotka velikost 03 - 06 ventilátor 24V dc
- pro velikost 07 a výše jednofázový ventilátor 220-230 V 50-60Hz
Pracovní teplota: 45°C pro přirozenou ventilaci
35°C pro chlazení měniče interní ventilační jednotkou. Max. teplota vzduchu 50°C
Odlehčení : 1,2% nominálního proudu zvýšeného pro každý stupeň teploty od nominální
Vlhkost : 90% nekondenzující
Nadmořská výška : všechny hodnoty platí pro výšku 1000m nad moře
Přesnost : - +/- 0,5% při max. rychlosti při těchto podmínkách:
- změna zatížení 0 - 100%
- změna napájecího napětí +10% -15%
- změna napájecí frekvence +/-3%
- pracovní teplota +/- 10°C
- zvlnění zpětnovazebního signálu < 1%
Typové řady DC WAVE-R
Velikost Jmenovitý proud
 [A]
Maximální proud
[A]
Rozměry [cm]
E1 35 70 235x180x340
E2 60 130 235x180x340
01 45 70 235x220x340
02 70 130 235x220x340
03 120 170 235x220x340
04 180 250 235x220x340
05 220 300 235x220x340
06 250 350 235x220x340
07 380 460 235x250x640
08 500 730 235x250x640
09 850 1100 440x335x600
10 900 1300 -
11 1300 1900 -
12 1600 2200 -
13 2300 2900 -
14 2800 3500 -

Česká verze      English version