O společnosti Fotogalerie Kontakt
Projekce, výroba, prodej, náhradní díly, opravy a servis elektropohonů a motorů do 1000kW

Zdrojová soustrojí

Zdrojová soustrojí jsou zařízení určená pro použití na zkušebnách, montážních provozech průmyslových výrobců a výrobců pro malospotřebitelský trh, pro zkoušky a zabíhání výrobků které jsou vyváženy do zemí s odlišným napětím a kmitočtem (např. USA - 60 Hz, 3x220V apod.)

55
56
57

58
59
60

61
62
63

Česká verze      English version